Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi

Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi

Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi

Koşullar


Scopixel.com yazılımında sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde bu siteye üye olan her gerçek ve tüzel kişi (bundan sonra “kullanıcı üye” olarak anılacaktır) aşağıdaki kullanım koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.


Web site tema hizmeti alan kullanıcı üye ve/veya yetki verdiği personelinin yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.
 

Yayını Yasak Olan Siteler
Scopixel.com’dan, şu ürün/hizmet ya da içerikleri içeren web sitelerinin yayınlanması yasaktır;
T.C. kanunlarına aykırı siteler, Alkol sigara ve tütün ürünleri tanıtım ve satış siteleri ve bunları kullanmayı kolaylaştırıcı ürünleri satan - tanıtan siteler, Kumar içerikli siteler, Pornografik ya da erotik görsel video resim yazı barındıran içerikli siteler, Her türlü politik veya siyasi görüş belirten parti, organizasyon ya da şahıs siteleri, Replika veya Sahte ürünler satan siteler, Bahis siteleri, Şiddet içerikli siteler, Fatura tahsilatı yapan iş modelleri, Tasarruf cihazları satışı, Açık artırma / eksiltme siteleri, Reçeteli ve reçetesiz ilaçların satışı, Çağrı merkezi üzerinden satış yapan firmalar, Network Marketing modeli ile hizmet veren siteler. Forex hizmeti sunan siteler ile her türlü sanal kart, finansal işlem, borsa, bitcoin benzeri gibi kripto para işlemlerinin tanıtım ya da alış verişinin yapıldığı siteler, online ödeme sistemi sunan ya da tanıtımını yapan siteler. Her türlü uyuşturucu madde veya uyuşturucu kullanmayı kolaylaştırıcı ürünlerin satışını yapan- tanıtan siteler, Oyun, video, sohbet, chat, radyo veya müzik siteleri, dosya paylaşım siteleri, firma rehberi vb. Bu içeriklere sahip web siteleri tespit edildiğinde ihtara gerek duymaksızın yayından kaldırılacak, Kullanıcı üyenin hesaplarına erişimi durdurulacak ve ilgili mercilerde suç unsuru tespiti var ise yasal prosedüre göre işlem uygulanacaktır.
Scopixel.com’dan alınan/kiralanan ve yayınlanan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan ve doğacak olan tüm maddi ve manevi sorumluluklar kullanıcı üye’ye aittir. Scopixel.com yükümlü değildir.

 

Değişiklikler
İşbu sözleşmeye ait mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Hizmet kullanan veya siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan ve yapılması muhtemel her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılır.
Scopixel.com kendi isteği ile; yazılımında ve ilgili hizmetlerinde düzenli olarak değişiklikler ve geliştirmeler yapabilir. Hizmetlere yeni özellikler ekleyebilir, mevcut işlevleri ve özellikleri kaldırabilir ve bir hizmeti tamamen iptal edebilir. istediği zaman hizmetleri sunmayı durdurabilir veya hizmetlerin kullanımı ile ilgili yeni kısıtlamalar getirebilir.


Fikri Mülkiyet Hakkı
Scopixel.com Biltek Tasarım ve Yazılım A.Ş. (bundan böyle kısaca "Biltek Tasarım" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve Scopixel.com yazılımının ve ilgili web sitelerinin yasal sahibi Biltek Tasarım olup, yazılım ve yazılımın kullanımıyla üretilmiş her web sitesi, web sitesi temaları, grafik tasarımları ve kodlamaları üzerinde her türlü kullanım, ve tasarruf yetkisi Biltek Tasarım’a aittir. Scopixel.com, Biltek Tasarım’ın tescilli markası olup hazır web siteleri ve temaları modelinde hizmet sunduğu alan adıdır.
Scopixel.com Ticari Yazılımını kullanan hiçbir kullanıcı üye, yazılımın kaynak kodlarını talep edemez, taşıyamaz, kopyalayamaz, üçüncü şahıslara devredemez ve bu sözleşmeye konu olan kullanımı dışında hiçbir projede kullanamaz.
Kullanıcı üye’ler, Scopixel.com üzerinden aldıkları herhangi bir web sitesi ile alakalı, tema, grafik, tasarım, kod, ürün veya hizmetin telif, kullanım ve mülkiyeti ile ilgili herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
Scopixel.com, yazılımında üretilmiş ve satışa (markete) sunulmuş her web sitesini istediği zaman marketten kaldırma yetkisine sahiptir.
Scopixel.com yönetim panelinin kaynak kodlarında Biltek Tasarım ile ilgili bilgiler yer alacaktır.

 

Cayma Hakkı ve Para İadesi
Kullanıcı üye Scopixel.com üzerinden kiralanan web sitesi ve diğer tüm hizmetlerle ilgili fatura kesildiği tarihten itibaren 14 gün için para iadesi isteme hakkını sahiptir. 


Mücbir Sebep
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Scopixel.com, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kullanıcı üye tarafından Biltek Tasarım’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, veba/salgın, isyan, terör eylemleri,  savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, sunucu, altyapı ve internet arızaları, Scopixel.com yazılımının çalışmasını imkansız hale getiren olaylar, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Biltek Tasarım’ın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

Garanti Reddi
Scopixel.com üzerinden kiralanan web siteleri bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar Kullanıcı üye’nin kendi sorumluluğundadır.

Scopixel.com, üye kullanıcı kullanımından, sayfa içeriklerinden doğacak olan hiçbir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. İnternet bağlantılı hizmet veren tüm yazılım ve tüm hizmetlerimizde %100 güvenlik garantisi verilemeyecektir. Scopixel.com, gerek sehven yapılan veya düzenlenen gerekse zaman içerisinde ortaya çıkan ve/veya fark edilemeyen hatalar, eksiklikler ve/veya açıklardan dolayı hiçbir maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı üye’ler, işbu kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır.

İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ” VE "MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.
 

Telif Hakları
Scopixel.com üzerinden kiralayarak web sitesi yayınlayan tüm Kullanıcı üye’ler, telif hakları yasalarına uymak zorundadır. Telif hakkı başkasına ait yazı, metin, resim, video, ikon, grafik, tasarım, kod, vs. gibi dokümanların izinsiz kopyalanması ve bunların web sitesi sayfalarında yayınlanması ve bulundurulmasından dolayı çıkacak anlaşmazlıklarda, Scopixel.com taraf olarak gösterilemez, maddi veya manevi olarak sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, üçüncü şahıslara taraf Kullanıcı üye'dir ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı Kullanıcı üye kabul eder. Bu gibi durumlarda Scopixel.com, Kullanıcı üye'nin hesaplarına ve Scopixel.com yazılımı ile üretmiş olduğu web sitelerine erişimini durdurma – yayından kaldırma veya silme hakkını saklı tutar.

 

Scopixel.com Hesabı


Scopixel.com yazılımında kullanılan e-posta, kullanıcı adı, şifre vb. bilgilerin üçüncü şahıslardan saklamak-korumak tamamen Kullanıcı üye’nin sorumluluğundadır. Üyelerin Scopixel.com üzerinde kullandığı şifrelerin üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesi sebebiyle meydana gelebilecek durumlardan Scopixel.com, doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.
Scopixel.com yazılımında Kullanıcı üye işlemleri ve diğer bildiriler esnasında iletişim e-posta adresi üzerinden yapılır. Kullanıcının e-posta adresini doğru girmesi zorunludur. Yanlış bildirilen e-posta adreslerinden dolayı oluşabilecek sorunlardan Scopixel.com sorumlu değildir.
Scopixel.com, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

Hesap ve Hizmetlerin İptali
Kullanım koşullarına veya politikalarımıza uymamanız ya da hizmetlerimizi kötüye kullandığınızı tespit etmemiz durumunda Scopixel.com hesabınıza ve bağlı tüm ürünlere erişiminiz durdurulacak ve üyeliğiniz iptal edilecektir.
Kullanım koşullarına uymamak veya hizmetlerimizin kötüye kullanımı nedeniyle Scopixel.com hesabınızın iptalinden doğabilecek her türlü doğrudan veya dolaylı
maddi – manevi zararlardan Scopixel.com sorumlu olmayacaktır.

 

Ücret Politikası
Scopixel.com hizmetleri ile ilgili ücretlerini, ek olabilecek vergi ve ücret bilgilerini satın alma işleminden önce ilgili aşamada sunacaktır.
Scopixel.com yazılımda ödeme ve/veya tahsilat yöntemi sadece ₺ olarak havale / eft ve kredi kartı ile online işlem olarak gerçekleşecektir. Scopixel.com, ödeme ve/veya tahsilat ile ilgili yöntemini, aracı platformunu, bankasını, ₺ veya döviz cinsini değiştirme hakkını saklı tutar.
Scopixel.com yıllık yenileme ücret artışını %10 olarak belirlemiştir.
Scopixel.com yazılımda ilgili web sitesinin yıllık hizmet bedeli ödemesi tam ve zamanında yapılmalıdır. Zamanında yapılmayan ödemelerden dolayı ilgili web sitesinin yayını sistem tarafından otomatik olarak durdurulacaktır. Yayını durdurulan web sitesinden, dolaylı ya da doğrudan oluşabilecek her türlü kayıp ve zarardan Kullanıcı üye sorumlu olacaktır.
Scopixel.com yazılımda belirtilen ücretli veya ücretsiz sunduğu hizmetlerini ve ücretlerini değiştirme hakkını saklı tutar.

 

Temerrüt Hali
Kullanıcı üye, kredi kartı ile ödeme yaparken Banka ve Kullanıcı üye arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını tüm oranları kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Yürürlülük
Scopixel.com yazılımını kullanan, herhangi bir şekilde yazılıma erişim sağlayan, ilgili hizmet ve ürünlerini ücretli ve/veya ücretsiz olarak kullanan her gerçek ve tüzel kişi (Kullanıcı üye) işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.
İşbu sözleşme ve bundan sonra üzerinde yapılacak değişiklikler de dahil olmak üzere, Kullanıcı üye’ler tarafından kullanılmaya başlandığı anda yürürlüğe girer ve yıllık bedeller ödendiği sürece hizmet yenilenir, hizmet kullanım süresince yürürlükte kalır.
Scopixel.com yazılımını kullanan web sitelerinin yenileme periyodu geldiğinde, ödeme almayarak hizmetlerini sona erdirme ve sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkını saklı tutar.
İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 

Uyuşmazlıkların Çözümü
İşbu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uyarınca yorumlanır ve değerlendirilir. Sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Çağlayan Adliyesi Mahkemeleri ve İstanbul İcra Daireleri yetkilidir.

 

Sizi ve işinizi tanıyalım, Temanızı birlikte seçelim